ال- کارنیتین

ال– کارنیتین ال کارنیتین در واقع نوعی کارنیتین از مشتقات آمینواسیدهایی است که برای ساخت پروتئین‌ها در بدن ... ادامه مطلب