ال -آرژنین

ال –آرژنین   ال-آرژنین یک آمینو اسید ضروری است که به بدن در تولید پروتئین و عملکرد صحیح  ... ادامه مطلب

ال- کارنیتین

ال– کارنیتین ال کارنیتین در واقع نوعی کارنیتین از مشتقات آمینواسیدهایی است که برای ساخت پروتئین‌ها در بدن ... ادامه مطلب